Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Ansvarig

Lovisa von Goës
Verksamhetschef

Protokoll

Tidigare protokoll

Uppdaterad: 2018-12-13
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service