Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Styrgrupp - Representanter

Mats Petersson ordförande
Nässjö kommun

Carina Bergman
Habo kommun

Marie Kemi
Jönköpings kommun

Carina Helgesson-Björk
Gislaveds kommun
 

Micael Edblom
Region Jönköpings län

Arne Andersen 
Region Jönköpings län

Adjungerade

Lovisa von Goës
Hjälpmedelscentralen

Marika Byrd
Hjälpmedelscentralen
 

Uppdaterad: 2018-07-30
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service