Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Brukarråd - Representanter

Brukarorganisationer
 

Kerstin Lindberg 
Södra väterbygdens strokeförening

Kerstin Klasson,
RTP

Rigo Fredriksson,  
Afasiförbundet

Alexandra Axelsson
RBU

Alice Eriksson
Demensföreningen

Britt Johansson,
Neuroförbundet

Marianne Johansson,
Reumatikerdistriktet

Conny Ström,
RSMH

 

Regionen
 

Lovisa von Goës,
Hjälpmedelscentralen

Mattias Sundkvist,
Hjälpmedelscentralen

 

Uppdaterad: 2017-09-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service