Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Ansvarig

Lovisa von Goës
Verksamhetschef

Liisa Filipsson
Hjälpmedelskonsulent

Mer information

Uppdaterad: 2019-02-11
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service