Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - ADL-hjälpmedel

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Elisabeth Wigert
Produktchef
036-32 41 02

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Logistik

Camilla Petersson
Inköpssekreterare

Sortimentsgruppsdeltagare

Distriktsarbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Hjördis Gustavsson
Bankeryds vårdcentral
Box 83
564 22 Bankeryd

Suppleant

Charlotte Lagerberg
Bankeryds vårdcentral
Box 83
564 22 Bankeryd

Distriktsarbetsterapeut K norra distriktet

Ordinarie

Lotta Palmqvist
Smedjegårdens rehabteam
Nora Skolgatan 3
563 31 Norrahammar
036-36 27 62

Suppleant

Monica Leidefors
Vilhelmsro rehabenhet
551 94 Jönköping
036-10 75 24

Distriktsarbetsterapeut L södra distriktet

Ordinarie

Ulrika Nilsson
(primärvårdsområde)
Gnosjö vårdcentral
Järnvägsg 59
335 32 Gnosjö
0370-69 80 08

Arbetsterapeut L klinik norra distriktet

Ordinarie

Christina Nilsson
Reumatologavdelningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 14 95

Arbetsterapeut L + K klinik östra distriktet

Ordinarie

Ingrid Bruksås
Reumatologteamet
Höglandssjukhuset
571 81 Nässjö
0380-55 34 38

Arbetsterapeut L habiliteringscentrum länet

Ordinarie

Monica Rånge-Skånhagen
Barnhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 30

Suppleant

Jenny Apéll
Barnhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 65

Arbetsterapeut K omsorgsverksamheten länet

Ordinarie

Ann-Marie Näslund
Dagcenter Ängen
Birkagatan 10
554 65 Jönköping
036-13 89 44

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

 

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service