Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Datagruppen

Sortimentgruppsdeltagare

Lena Axelsson
Susanne Almers
Monica Rånge-Skånhagen
Jenny Apéll
Barnhabiliteringen,
Slottsgatan 14, Jönköping

Ann-Marie Dumon
Ulla Hedqvist
Christina Fröding
Barnhabiliteringen,
Nannylund, Eksjö

Lisa Borell
Catarina Höglund
Barnhabiliteringen,
Värnamo

Elisabeth Ekman
Eva Allermark
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Hus T1-T3, Jönköping

Annika Magnusson
Vuxenhabiliteringen, Värnamo

Mårten Ärlig
Vuxenhabiliteringen, Eksjö

Monika Johansson
Inger Rönnqvist
Vuxenhabiliteringen, Jönköping

Eva Eriksson
Marie Svensson
+ tekniker
Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service