Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Barnhjälpmedel - hygien

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Ing-Marie Carlsson
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 18

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Tekniker

Christer Engblom
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 21

Inköpsavdelningen

Camilla Petersson
Inköpssekreterare

Hjälpmedelscentralen
Linda Johansson
Inköpssekreterare
036-32 41 05

Sortimentgruppsdeltagare

Arbetsterapeut L barnhabilteringen norra distriktet

Susanne Almers
036-32 43 60

Helen Lindqvist
036-32 43 60

Arbetsterapeut L barnhabilteringen södra distriktet

 

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen östra distriktet

Christina Fröding
0381-373 18, fax: 0381-373 15

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service