Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Kogntiionshjälpmedel

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Camilla Håkansson
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 17

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Sortimentsgruppsdeltagare

Omsorgsverksamhet K norra distriktet

Ordinarie

Sofia Holm
DC Eken
Ekhagsringen 62
554 56 Jönköping
036-10 77 92

Suppleant

Lena Säfström
DC Linden
Strandängen
555 99 Jönköping

Omsorgsverksamhet L norra distriktet

Ordinarie

Monica Johansson
Vuxenhabiliteringen habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 45 94, fax: 036-32 45 98

Suppleant

Mårten Ärlig
Vuxenhabiliteringen habiliteringscentrum
Nannylund
575 23 Eksjö
0381-373 43, fax: 0381-373 15

Omsorgsverksamhet K östra distriktet

 

Barnhabilitering L länet

Ordinarie

Lena Axelsson
Barn- och ungdomshabiliteringen
Länssjukhuset Ryhov
553 22 Jönköping
036-32 43 61

Suppleant

Christina Fröding
Barnhabiliteringen öster
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 18

Omsorgsverksamhet K södra distriktet

Ordinarie

Kerstin Bergholm
Värnamo kommun
331 83 Värnamo
0370-37 78 12

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service