Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - El-rullstolar

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Elisabeth Wigert
Produktchef
036-32 41 02

Mats Uddemar
Sektionschef
036-32 41 20

Konsulent

Lena Andrén
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 16

Lena Andersson
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 24

Camilla Peterson
Inköpssekreterare
036-324147

Linda Johansson
Hjälpmedelscentralen
036-24108

Tekniker

Peter Svensson
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 21

Sortimentsgruppsdeltagare

Distriktsarbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Solgerd Wingren
Råslätts vårdcentral
036-32 37 24

Suppleant

Gun-Britt Grennfelt-Johansson
Gränna vårdcentral
563 32 Gränna
036-324970

Distriktsarbetsterapeut L södra distriktet

Ordinarie

Anneli Ljung
Vråen vårdcentral
Värnamo
0370-69 83 47

Suppleant

Kristina Ljungdahl
Smålandsstenars vårdcentral
Torggatan 6
330 30 Smålandsstenar
0371-842 55

Distriktsarbetsterapeut L östra distriktet

Ordinarie

Maria Johansson
Tranås Vårdcentrum
Box 1003
573 83 Tranås
0140-697 88

Distriktsarbetsterapeut K länet

Ordinarie

Ruth Ingemarsson
Stationsallén 5
332 80 Gislaved
0371-810 56

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen länet

Ordinarie

Lisa Borell
Barn- och ungdomshabiliteringen
331 85 Värnamo
0370-69 79 17

Suppleant

Ann-Marie Dumon
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 21, 373 16

Arbetsterapeut L vuxenhabilitering länet

Ordinarie

Inger Rönnqvist
Vuxenhabiliteringen habiliteringscentrum
Länsjukhuset Ryhov
036-32 43 10, fax: 036-32 43 20

Suppleant

Annika Magnusson
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
331 85 Värnamo
0370-69 79 14, fax: 0370-69 79 14

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service