Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Arbetsstolar

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Elisabeth Wigert
Produktchef
036-32 41 02

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Medansvarig

Håkan Isaksson
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 04 

Tekniker

Roland Håkansson
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 21

Logistik

Camilla Petersson
Inköpssekreterare

Sortimentsgruppsdeltagare

Distriktsarbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Susanne Lundblad
Distriktsarbetsterapeut
VC Hälsan 2, Jönköping
036-32 58 76

Distriktsarbetsterapeut L södra distriktet

 

Distriktsarbetsterapeut K norra distriktet

Ordinarie

Monica Holgersson
Rehabteamet Öster
Odengatan 8
563 32 Huskvarna
036-10 24 35

Suppleant

Suzanne Svartholm
Rehabteamet Öster
Odengatan 8
563 32 Huskvarna
036-10 71 72

Distriktsarbetsterapeut K södra distriktet

Ordinarie

Eva Stadig
Rehabilitering
Värnamo kommun
0370-37 78 05

Suppleant

Ann-Sofie Linderum
Furugården
Ekgatan
567 30 Vaggeryd
0393-785 99

Distriktsarbetsterapeut K östra distriktet

Ordinarie

Lena Hägg-Råsberg
Rehabenheten
Druvans servicehus
Box 53
578 22 Aneby
0380-464 19

Arbetsterapeut L vuxenhabiliteringen

Ordinarie

Inger Rönnqvist
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 45 73, fax: 036-32 45 98

Suppleant

Annika Magnusson
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
331 85 Värnamo
0370-69 79 09, fax: 0370-69 79 14

Arbetsterapeut L rehabiliteringsmedicinska kliniken

Margareta Fridén
Hus T1-T3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 14 63

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen

Susanne Almers
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 60

Ann-Marie Dumon
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 21, 373 16

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service