Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Barnhjälpmedel - rullstolar, sulky

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Ing-Marie Carlsson
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 18

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Tekniker

Christer Engblom
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 21

Sortimentsgruppsdeltagare

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen

Ordinarie

Lisa Borell
Lagastigen 15
331 85 Värnamo
0370-69 79 17

Suppleant

Catarina Höglund
Barn- och ungdomshabiliteringen
331 85 Värnamo
0370-69 79 16

Sjukgymnast L barnhabiliteringen norra distriktet

Ordinarie

Birgitta Marckwort
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 44

Suppleant

Kristina Björk
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 48

Sjukgymnast L Barnhabiliteringen Södra distr

Ordinarie

Bodil Hellström
Lagastigen 15
331 85 Värnamo
0370-69 79 17

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen östra distriktet

Ordinarie

Ann-Marie Dumon
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 21, 373 16

Suppleant

Christina Fröding
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381 - 373 18

Sjukgymnast L

Ordinarie

Eva Johansson
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 28

Suppleant

Anita Åkerstedt
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 27

Arbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Lena Axelsson
Barnhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 61, fax: 036-32 45 76

Suppleant

Monica Rånge-Skånhagen
Barnhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 30

Vuxenhabiliteringen länet

Ordinarie

Annika Magnusson
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
331 85 Värnamo
0370-69 79 09, fax: 0370-69 79 14

Suppleant

Monica Johansson
Vuxenhabiliteringen
Jönköping

Arbetsterapeut omsorgen länet

Ordinarie

Margareta Hugosson
Dagcenter Linden
Strandängen
555 94 Jönköping
036-10 74 40, fax: 036-10 74 41

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service