Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Sitta, gå, stå

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Ing-Marie Carlsson
Hjälpmedelskonsulent
036 32 41 18

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Tekniker

Christer Engblom
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 21

Sortimentsgruppsdeltagare

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen norra distriktet

Ordinarie

Lena Axelsson
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 61

Suppleant

Monica Rånge-Skånhagen
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 30

Sjukgymnast L barnhabiliteringen norra distriktet

Ordinarie

Birgitta Marckwort
Barnhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 44

Suppleant

Kristina Björk Andersson
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 48

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen södra distriktet

Ordinarie

Lisa Borell
Barnhabiliteringen
331 85 Värnamo
0370-69 79 17

Suppleant

Catarina Höglund
Barnhabiliteringen
331 85 Värnamo
0370-69 79 16

Sjukgymnast L barnhabiliteringen södra distriktet

Ordinarie

Bodil Hellström
Barn- och ungdomshabiliteringen
331 85 Värnamo
0370-69 79 00

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen östra distriktet

Ordinarie

Ann-Marie Dumon-Tillberg
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 21, 373 16

Suppleant

Christina Fröding
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 18

Sjukgymnast L östra distriktet

Ordinarie

Eva Johansson
Barnhabiliteringen Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 27

Suppleant

Anita Åkerstedt
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 28

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service