Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Hygien

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Elisabeth Wigert
Produktchef
036-32 41 02

Lovisa Von Goës
Hjälpmedelschef
036-32 41 01

Camilla Petersson
Inköpssekreterare

Teknik/logistik

Tomas Appelfeldt
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 22

Sortimentgruppsdeltagare

Distriktsarbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Kerstin Lindblad
Norrahammars vårdcentral
Norra Skolgatan 3
562 31 Norrahammar
036-32 39 16

Suppleant

Birgitta Gustavsson
Habo vårdcentral
Box 204
566 24 Habo
036-32 48 85

Distriktsarbetsterapeut L södra distriktet

Ordinarie

Maria Ekdahl
Gnosjö primärvårdsområde
Järnvägsgatan 49
335 32 Gnosjö
0370-69 80 07

Suppleant

Margareta Rydin
Vråen VC
Vråenvägen 31
331 85 Värnamo
0370-69 83 49

Distriktsarbetsterapeut L

Ordinarie

 

Suppleant

Olle Ström
Rehabteamet
Nässjö vårdcentral
571 81 Nässjö
0380-55 32 70

Distriktsarbetsterapeut K norra distriktet

Ordinarie

Agneta Gemhed
Villhelmsro sjukhem, hus 39
551 94 Jönköping
036-10 75 24

Suppleant

Eva-Marie Folcker-Green
Rehab Vilhelmsro, Hus 39
551 94 Jönköping
036-10 75 24, 0730-32 48 41

Distriktsarbetsterapeut K södra distriktet

Ordinarie

Eva Berntsson
Furugården
Ekgatan 4
567 30 Vaggeryd
0393-785 99

Suppleant

Anne-Sofie Linderum
Furugården
Ekgatan 4
567 30 Vaggeryd
0393-785 99, 0703-17 85 99

Distriktsarbetsterapeut K östra distriktet

Ordinarie

Anita Andersén
Rehabvillan Almgården
Sofieholmsgatan 2
575 33 Eksjö
0381-367 11

Suppleant

Karin Nordin Andersson
Bobinen
Säterigatan 2
57030 Mariannelund
0496-216 56, 0702-16 74 49

Arbetsterapeut L geriatriska kliniken

Ordinarie

Ylva Medén
Geriatriska kliniken, dag/hemrehab, hus T5
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 25 49

Suppleant

Eva-Marie Öhrlund
Arbetsterapin, medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 34 78

Arbetsterapeut L klinik södra distriktet

Ordinarie

Charlott Josefsson
Samrehab
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 78 55

Suppleant

Maria Bergström
Samrehab
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 88 80

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen länet

Ordinarie

Christina Fröding
Nannylund
Box 246
575 23 Eksjö
0381-373 18

Suppleant

Susanne Almérs
Barnhabiliteringen
Habiliteringscentrum, Hus M4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 43 60

Arbetsterapeut L vuxenhabilitering länet

Ordinarie

Annika Magnusson
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
331 85 Värnamo
0370-69 79 09, fax: 0370-69 79 14

Suppleant

Monica Johansson
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 43 09

Arbetsterapeut K omsorgsverksamheten länet

Ordinarie

Anna-Karin Lindqvist
Dagcenter Rubinen
Storgatan 11
574 32 Vetlanda
0383-964 61

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service