Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Kommunikationshjälpmedel

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Camilla Håkansson
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 17

Stefan Frisk
Ingenjör
036-32 41 07

Sortimentsgruppdeltagare

Distriktsarbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Christina Steen
Rosenlunds vårdcentral
Hermansvägen 1
551 85 Jönköping
036-32 44 47

Distriktsarbetsterapeut K östra distriktet

Ordinarie

Ing-Marie Pettersson
Omsorgsenheten
Storgatan 22
573 82 Tranås
0140-682 83

Arbetsterapeut L+K klinik omsorg

Ordinarie

Gudrun Fast
Dagcenter Gläntan
Silkesvägen 21
331 83 Värnamo
0370-408 06

Logoped L barnhabiliteringen länet

Ordinarie

Åsa Hultegård
Nannylund
575 23 Eksjö
0381-373 44

Suppleant

Åse Söderlund
hus M4 Habcentrum
553 22 Jönköping
036-32 43 45

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen länet

Ordinarie

Lena Axelsson
hus M4 Habcentrum
553 22 Jönköping
036-32 43 61

Suppleant

Lisa Borell
Lagastigen 15
331 85 Värnamo
0370-69 79 17

Arbetsterapeut L vuxenhabilitering länet

Ordinarie

Mårten Ärlig
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Nannylund
575 23 Eksjö
0381-373 43, fax: 0381-373 15

Suppleant

Monika Johansson
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 45 94, fax: 036-32 45 98

Arbetsterapeut L rehabiliteringsmedicinska kliniken

Ordinarie

Elisabeth Ekman
Hus T1-T3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 14 66

Suppleant

Elisabeth Torell
Hus T1-T3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 14 66

Logoped L vuxenhabilitering

Ordinarie

Ina-Siv Ahlinder
hus M4 Habcentrum
551 85 Jönköping
036-32 43 12

Logoped L vuxenhabilitering

Ordinarie

Johanna Levin
hus M4 Habcentrum
551 85 Jönköping
036-32 43 11

Logoped L östra distriktet

 

Logoped L Länssjukhuset Ryhov

Ordinarie

Eva Allémark
Hus T1-T3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 26 06

Suppleant

Elisabeth Uhlén-Nordin
Logopedmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 17 41

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service