Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Sängar, lyftar, överflyttningshjälpmedel

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Elisabeth Wigert
Produktchef
036-32 41 02

Lena Werner Pellfolk
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 15

 

Rekond

Håkan Isaksson, sängar
Hjälpmedelskonsulent
036-32 41 04

Tomas Fyhr, sängar
Hjälpmedelstekniker
036-32 41 22

Camilla Petersson
Inköpssekreterare

Sortimentsgruppdeltagare

Distriktsarbetsterapeut L norra distriktet

Ordinarie

Charlotte Lagerberg
Bankeryds vårdcentral
036-32 38 27

Distriktsarbetsterapeut K norra distriktet

Ordinarie

Moniqa Gustavsson
Mullsjö kommun
Kommunrehab
Box 800
566 18 Mullsjö
0392-14373

Suppleant

Monica Leidefors
Jönköpings kommun väst
036-107522

Distriktsarbetsterapeut L södra distriktet

Ordinarie

Ingeborg Fogelberg
Vaggeryds vårdcentral
Lundavägen 23
567 31 Vaggeryd
0393-405 75, 405 76

Suppleant

 

Distriktsarbetsterapeut K södra distriktet

Ordinarie

Lena Palmgren
Kommunrehab
Stationsallén 5A
332 30 Gislaved
0371-810 71

Distriktsarbetsterapeut K östra distriktet

Ordinarie

Nina Kollin
Norrgården
Box 238
574 23 Vetlanda
0383-578 09

Suppleant

Lena Hultgren
Norrgården
Box 238
574 23 Vetlanda
0383-578 97

Arbetsterapeut L barnhabiliteringen

Ordinarie

Susanne Almers
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping
036-32 43 60

Suppleant

Christina Fröding
Helene Lindqvist

Arbetsterapeut L vuxenhabilitering

Ordinarie

Monica Johansson vuxenhabilitering
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 09, fax: 036-32 43 20

Suppleant

Inger Rönnqvist
Vuxenhabiliteringen
Habiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
036-32 43 10, fax: 036-32 43 20

Sjukgymnast L+K länet

 

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 87 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

 

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service