Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Träningshjälpmedel

Sortimentgruppansvariga

Ansvarig

Elisabeth Wigert
Produktchef

036-32 41 02

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Logistik

Camilla Petersson

Inköpssekreterare

Tomas Fyhr

Tekniker

036-324104

Sortimentsgruppsdeltagare

Sjukgymnast PVO L norra distriktet

Ordinarie

Ann-Britt Lingfors
Fysioterapin
Huskvarna vårdcentral
561 31 Huskvarna
036-32 35 88

Suppleant

Christina Holmer
Fysioterapin
Bankeryds vårdcentral
Box 83
564 22 Bankeryd
036-32 38 31

Sjukgymnast PVO L södra distriktet

Ordinarie

Kenny Johansson
Fysioterapin
Vråens vårdcentral
331 85 Värnamo
0370-69 83 44

Sjukgymnast K norra distriktet

Ordinarie

Maria Holmberg
Dundrets rehabteam
Boktryckargatan 26
553 24 Jönköping
036-10 75 92

Sjukgymnast K östra distriktet

Ordinarie

Jonas Nordh
Vetlanda Norrgården
0383-57814

Sjukgymnast K södra distriktet

 

 

Arbetsterapeut L klinik länet

Ordinarie

Jeanette Gahne
Rehabmedicin

036-321461

Sjukgymnast L klinik norra distriktet

Ordinarie

Elisabeth Häggqvist
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
036-32 18 34

Sjukgymnast L klinik södra distriktet

Ordinarie

Petra Ahlkvist
Samrehab sjukgymnast
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
0370-69 88 64

Sjukgymnast L barn- och ungdomshabilitering södra distriktet

Ordinarie

Bodil Hellström
Barn- och ungdomshabilitering
Lagastigen 15
331 85 Värnamo
0370-69 79 18

Vi har endast publicerat namnen på de deltagare som givit oss sitt godkännande.

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Stefan Frisk, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service