Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentgrupper - Höftbyxor

Sortimentgruppsansvariga

Ansvarig

Susanne Yngvesson
Produktchef
036-328715

Lovisa von Goës
Hjälpmedelschef

Anders Iggland
Inköpssekreterare

Sortimentgruppsdeltagare

Sjukgymnast L norra distriktet

Ordinarie

Hanna Lindström
Geriatriska kliniken
Länssjukhuset Ryhov

Sjukgymnast PVO

Ordinarie

Ingrid Fridh
Hälsan 2

Sjukgymnast L södra distriktet

Ordinarie

Eva H Jansson
Samrehab
Värnamo sjukhus

Sjukgymnast K södra distriktet

Ordinarie

Nadia Melkstam
Rehabteamet Bäcklunden
Värnamo kommun

Sjukgymnast K södra distriktet

Ordinarie

Yvonne Sköld

Sjukgymnast K östra distriktet

Ordinarie

Christina Strålman

Sjukgymnast Jönköpings kommun

Ordinarie

 

Sara Olsson
 

Sjukgymnast östra distriktet

Ordinarie

Jenny Silfvergrimma

Hjälpmedelcentralens kundserivce 

036-32 41 00

Hjälpmedelscentralen
Box 1024
551 11 Jönköping

Beställningsportal webSesam 2.0

Uppdaterad: 2017-09-21
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service