Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta resursgrupper

Fakta resursgrupper bistår Faktaarbetet med kunskap och rådgivning inom sitt ansvarsområde och är rådgivande åt Fakta ledningsgrupp och åt Faktagrupperna och dess ledamöter.

Fakta rehabilitering

Annika Löfstedt
Enhetschef
Logopedmottagningen, Jönköping

Anna Neymark
Enhetschef
Dietistmottagningen, Jönköping

Christina Polland
Enhetschef
Kuratorsmottagningen, Jönköping

Catrin Ericson
Sjukgymnast
Sjukgymnastiken 1, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fakta resursgrupp inom rehabilitering, arbetsmaterial (begränsad behörighet)

Fakta omvårdnad

Anette Abrahamsson
Chefssjuksköterska
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

Mer information

Kontaktuppgifter (begränsad behörighet):

Uppdaterad: 2018-05-25
Anna Sandström, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik