Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Jönköpings Läkaresällskap

Jönköpings Läkaresällskap stiftades 1992 som ett vetenskapligt samfund med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län.

Vi är en sektion av Svenska Läkaresällskapet och sammanträder med vetenskapliga föredrag cirka 6 gånger/år. Inbjudan skickas till medlemmar i Jönköpings läkaresällskap, men är dock öppna för alla läkare. Vi eftersträvar att varje till vartannat år arrangera ett större symposium kring ett övergripande medicinskt ämne i samarbete med andra aktörer inom regionen. Ämnen som hittills avhandlats är Sjögrens syndrom, tropikmedicin, metabola syndromet, immuno-nutrition, alkoholens och stressens medicinska konsekvenser.

Jönköpings läkaresällskap är en ideell förening med organisationsnummer 826001-6346.
Anmälan till möten - Jönköpings Läkaresällskap

Hur blir jag medlem?

Läkare som är eller har varit verksamma inom Jönköpings län kan bli medlemmar. Medlem blir man genom att betala in årsavgiften som är 100 kr på plusgiro 25 69 40-8. Ange namn och e-mejl-adress samt vilket år medlemskapet avser.

Nyhet - det går också bra att swisha medlemsavgiften till 1234713129. Märk betalningen med ditt namn, e-postadress och medlemsår.  

Medlemmar får information om kommande möten via mejl. Icke-medlemmar äger rätt att delta på möten som gäst. Observera att medlemskapet inte gäller Svenska Läkaresällskapet.

Program

2018

25 september - medlemsmöte - Anastasios Michos, radiolog på Aleris Röntgen, talar om betydelsen av MR prostata och fusionsteknik - leder förfinad diagnostik till rätt diagnos och bättre behandling och är det så att man med den förfinade diagnostiken undviker onödiga behandlingar?

6 november - medlemsmöte -  Sara Steinwall Larsen, överläkare vid Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, pratar om barn som far illa och barnmisshandel, en verklighet för många barn i vårt samhälle. Hur och när kan vi se och reagera? Och vad gör vi då?

4 december - medlemsmöte och julavslutning - Kalle Landerholm, läkare på kirurgkliniken, pratar om sin tid i England. Efter föreläsningen inbjuds till julbord och samvaro på Guvernören.

2019

29 januari - årsmöte - Arne Thorfinn från Läkare mot kärnvapen föreläser.

5 mars alt 12 mars - medlemsmöte

9 april - medlemsmöte

28 maj - medlemsmöte med sommaravslutning

Anmälan till medlemsträffar och förslag till kommande program eller andra synpunkter på Sällskapets verksamhet mailas till: 


Programmet

Boken "Tro, hopp och läkekonst"

I denna skrift skildras framstående läkarprofiler från Jönköpings län av både nationell och internationell kaliber. Ur ett medicinhistoriskt perspektiv får vi bland annat ta del av hur skolmedicinen mötte folklig traditionell läkekonst och hur missionsverksamheten skapade förutsättningar för en tidig internationalisering av sjukvården och ett tropikmedicinskt kunskapscentrum i Jönköping. Boken författades av medlemmar i Jönköpings Läkaresällskap och säljes för endast 60:- (135 s, inbunden). Behållningen från boken går till Jönköpings Läkaresällskaps Stiftelse. Välkommen med din beställning till

Boken "Ord, bild och livsvisdom"

Jönköpings läkaresällskap firar 2012 sitt 20-årsjubileum. Denna gång har vi i jubileumsskriften velat fokusera på den mångfald av kunskap och talang även utanför professionen som ryms inom läkarkåren i Jönköpings län. Vi har samlat alster av olika karaktär, skönlitterära noveller med reflexioner över möten inom vården, medicinhistoriska artiklar, dikter, citat, foton, målade konstverk och krokiteckningar och genom det skapat en bok med namnet Ord, bild och livsvisdom.

Boken kostar 100:-

Kontaktpersoner

Annika Lind

Anna Håkansson

Mer information

Svenska Läkaresällskapet (nytt fönster)

Program 2018

 

Uppdaterad: 2018-12-11
Anna Tillberg, Sjukhusgem.-PA Jkp, Psykiatri rehab o diagnostik