Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Årsberättelse verksamhetsåret 2018

 

1. Styrelsen (från årsmötet 2018-01-30)

 

Ordförande  Annika Lind överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Ryhov
Kassör Anders J Aljered specialistläkare, Vårdcentralen Bräcke Diakoni
Sekreterare tillika 
AT/ST-representant          
Anna Håkansson underläkare, Op/IVA-kliniken, Ryhov
Ledamot Jes Mortensen                överläkare, Ögonkliniken, Ryhov/Eksjö
  Andreas Stomby ST-läkare, Vårdcentralen Läkarhuset
  Anna Jogenfors ST-läkare, Mikrobiologi & Lab.medicin, Ryhov
  Emma Adelakun ST-läkare, Medicinkliniken, Ryhov
  Patrik Nordenfelt överläkare, Medicinkliniken, Ryhov
Adjungerade    
SÄL-representant Margareta Hultgren överläkare, Medicinkliniken, Ryhov
Hedersledamot Tore Söderlind allmänläkare, Vårdcentralen Hälsan 2
Revisorer    
  Andreas Ahlstrand,  
  Jan-Erik Karlsson  

Revisorssuppleant

 

Arne Thorfinn

 
Valberedning    
  Pontus Stange                (sammankallande)  
  Carsten Frisenette-Fich (suppleant)  

             

                            

                                                          

 

         

                                 

2. Sällskapets representation

Ordförande Annika Lind representerade Jönköpings Läkaresällskap vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte i Stockholm 2018-05-15.

 

3. Medlemmar

Under 2018 har 52 medlemmar betalat årsavgiften. Årsavgiften har varit 100 kr.

Sällskapet har möjlighet att ta emot betalning via kontonummer i Nordea samt via Swish.

 

4. Sällskapets verksamhet

 

Medlemsmöten

Årsmöte        2018-01-30

Efter förhandlingarna följde ett spännande föredrag av överläkare och nefrolog Carsten Frisenette-Fich på temat ”Dialysens historia”.

 

148                2018-03-20

”Prioriteringar inom sjukvården”.

Lars Sandman, chef för Pripriteringscentrum i Linköping, föreläste om den ständigt aktuella utmaningen i sjukvården – prioriteringar.

 

149                2018-04-24

”Genetik i klinik och praktik”

Genetiskt symposium där representanter från Klinisk genetik i Linköping samt Barnkliniken, Onkologen och Kardiologen Ryhov deltog och berättade om hur genetiken avspeglas i deras respektive verksamheter.

 

150                2018-05-29

”Strålbehandling idag – var, när och hur?”

Freddi Lewin, överläkare och tidigare verksamhetschef på Onkologen Ryhov, tog oss med på en rundvandring i nya strålbunkern och höll därefter en föreläsning om strålterpi. Efter det vetenskapliga mötet följde sommmar-avslutning med buffé och umgänge på Hasse på Sjökanten.

                     

151                2018-09-25

”Betydelsen av MR prostata och fusionsteknik”.

Anastasios Michos, överläkare och medicinsk chef för Aleris Röntgen i Stockholm var tilltänkt att föreläsa kring huruvida förfinad diagnostik leder till rätt diagnos och bättre behandling. Tyvärr fick föreläsaren förhinder med kortast möjliga varsel och det vetenskapliga mötet blev istället social samvaro och lättare måltid.

 

152                2018-11-06

”Barn som far illa: Hur ser jag? Vad gör jag?”.

Sara Steinwall Mortensen, överläkare på Barnkliniken Ryhov, föreläste på det engagerande och viktiga ämnet barn som far illa och barnmisshandel.

 

153                2018-12-04

”City of dreaming spires”.

Kirurg Kalle Landerholm delade på ett intresseväckande sätt med sig av sina erferenheter från sitt år som kirurg i Oxford. Efter det vetenskapliga mötet avslutades terminen med julbuffé och samvaro på restaurang Guvernören.

 

 

Sociala event

Jönköpings Läkaresällskap har under året arrangerat sommar- respektive julbuffé i anslutning till respektive terminsavslutning. Båda dessa event har varit uppskattade och välbesökta av både äldre och yngre kollegor.

 

Styrelsemöten

Styrelsen har haft ett konstituerande och fem ordinarie protokollförda möten under året.

 

Övrigt

Jönköpings Läkaresällskaps hemsida har under året blivit publik och ligger nu under Region Plus. Den kan på så sätt nås utifrån och är mer lättillgänglig för medlemmar och andra berörda.

 

5. Ekonomi

Presenteras på årsmötet

 

6. Revisionsberättelse

Presenteras på årsmötet

 

Jönköping, januari 2019

 

För styrelsen

 

Anna Håkansson               

Sekreterare                         

 

Organisationsnummer         826001-6376                      Juridisk form: ideell förening

Uppdaterad: 2019-01-29
Anna Tillberg, Sjukhusgem.-PA Jkp, Psykiatri rehab o diagnostik