Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

ikon litteraturLitteratur - startsida

Nyare litteratur och mer fullständiga litteraturlistor - sök i första hand på webbsidor för utvecklingsenheter och universitet/högskolor som numera har förbättringskunskap i grundutbildningar och masterutbildning! Även forskning pågår vilket resulterat i flera doktorsavhandlingar under senare år.

Litteraturlista

Indelad i sex områden:

  1. Allmänt om förbättringskunskap, även historik, föreskrifter
  2. Variation 
  3. Psykologi
  4. Kunskapsteori
  5. Systeminsikt
  6. Övrigt

Indelningen är gjord enligt Edwards Demings "Profound knowledge", det vi kallar "förbättringskunskap" i Sverige. Definition av de fyra begreppen finns längst ned på sidan Vad är förbättringskunskap!

Vissa böcker på respektive lista innehåller avsnitt om flera/alla av de fyra ämnesområdena.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-11-07
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion