Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Litteratur - förord visa ej

”Utan teori lär vi inget från erfarenheten”

Vi har alltid något slags teori – vi tolkar det vi ser och upplever med hjälp av den förförståelse vi har av vår verklighet. Och för att förbättra och göra våra erfarenheter av förbättringar så givande som möjligt bör vi försöka bygga på teorier som andra under lång tid har kommit fram till – med det som bas kan vi fortsätta att göra förbättringsarbetet ännu mera effektivt.

Edwards Deming (1993) föreslog ett antal kunskapsområden som viktiga för att tillämpa och utveckla förbättringsarbetet i en organisation. Dessa områden, som tidigt fördes in i en hälso -och sjukvårdskontext av Batalden och Stoltz (1993) var:

  • Förståelse för variation
  • Psykologi
  • Kunskapsteori
  • Systeminsikt

Deming (1993) baserade sin syn på vad han lärt sig från Walter A Shewhart och från det han sett i japanska och amerikanska tillämpningar. Om man ger de olika kunskapsområdena en lite vidare tolkning än den Deming gjorde kan de fungera än idag som bas för Förbättringskunskap; på engelska talar man rent av om ”Improvement Science” för att markera att förbättringsaktiviteter och hur de framgångsrikt kan fås att fungera är ett vetenskapsområde i sig.

En sådan tolkning kan vara

Variation – inte bara reduktion utan som ett sätt att se på verkligheten där variation inte bara är av ondo utan en förutsättning för dagens teorier om verkligheten.

Psykologi – inte bara individ utan också avseende grupper, organisationer och andra sociala bildningar

Kunskapsteori – Vidare tolkningar av PDSA cykeln som underlag för såväl individuell kunskapsbildning som social. Förståelse för filosofiska grunderna organisering

Systeminsikt – inte bara att förstå enkla värdeskapande system utan också insikt om komplexitet – komplexa adaptiva system

Inledning

Förbättringskunskap, Nationella plattformen

Tillbaka till Litteratur startsida

Uppdaterad: 2017-11-07
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion