Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Traumasystem för Sydöstra sjukvårdsregionen

Traumahälsning i sensommaren!

En hälsning till er alla i traumanätverket i SÖSR!

Jag hoppas ni fått möjlighet till återhämtning och vila på något sätt, själv har jag delvis suttit i sommarstugan i mörkaste Småland och njutit av regnet. Det är ju inte så ofta man inser att man är en del av historiska skeenden, men nu är nog en sådan tid, det är nog inga andra i vår generation som upplevt en pandemi som denna. Inte ens världskrigen lyckades stänga ner New York City, i princip alla idrottsevenemang och kulturföreställningar så som Covid-19 gjort. Drygt 5000 döda och 74000 smittade bara i Sverige. Jag har rondat på det som en gång var US uppvakningsenhet där det har legat svårt sjuka intuberade unga patienter med en meters lucka. Personal i rymddräkter bedrev IVA vård under svåra förhållanden 24/7.

Det känns ändå viktigt att ha varit med om detta och kunna berätta om hur det var.

Annars är just vår verksamhet trauma och akutkirurgi en av de få verksamheter som fått fortgå opåverkade under hela Coronatiden, Inte ens cancerkirurgin har gått opåverkad ur denna tid vilket kommer skapa framtida problem på många sätt.

Hur har det varit på era verksamheter och kliniker? Hur har Covid-19 påverkat traumaomhändertagandet? Det är viktigt att diskutera och sammanställa både lokalt och regionalt.

Hösten blir en rysare på alla sätt för många i vården, vi har en stor vårdskuld (nytt ord!) som skall tas om hand samtidigt som vi mer och mer inser att vi inte kommer att skyddas av en nationell flockimmunitet i höst.

Det lilla positiva är att det aldrig dött så få i trafikolyckor som i vår(!).

Till hösten ska vi försöka att komma tillbaka till att tillsammans förbättra traumaomhändertagandet i SÖSR och förhoppningsvis kunna träffas och hjälpas åt med detta.

Några punkter jag gärna skulle vilja att ni tänkte till kring:

Vårt planerade möte 16/10 på KMC där kommer vi diskutera vad US kan och inte kan i nuläget vad gäller trauma. Mötet kommer att fokusera kring de normalt inte så tunga men väl så viktiga traumabitar på US som till exempel thorax, ECMO, ÖNH, käkkirurgi och ryggkirurgi. Vi hoppas förstås på ett fysiskt möte men planerar även för ett digitalt. Program och information om anmälan

Kom ihåg att gå in i SWETRAU och gå igenom era egna data, jättenyttigt och bra för att kunna visa lokalt vad man gör inom trauma på sjukhuset, samt att få en gemensam bild i SÖSR, inte minst vad gäller behovet av rehabilitering.

Vi har påbörjat en process kring en förstudie om rehab efter trauma vilket jag tror kan vara grunden för en utveckling av ett bättre omhändertagande för traumatiskt skadade patienter!

Jag hoppas också att jag och Annika kan komma i gång med våra besök hos Er för att diskutera hur just Ni har det. Närmast planerar vi att besöka Värnamo i höst.

Tills vi ses, ha en bra fortsättning på sommaren och tack för ert engagemang vårt gemensamma traumaarbete, återkom gärna med tips eller synpunkter.

Per Loftås

Riktlinjer och rekommendationer

Brännskador, Brännskadecentrum Linköping (nytt fönster)

Traumatisk hjärnskada, initial handläggning i Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktrutiner för Traumacentrum Universitetssjukhuset i Linköping

Prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma, nationella rekommendationer från LöF (nytt fönster)

Nationella traumalarmskriterier, Löf (nytt fönster)

Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö, vägledning från MSB (nytt fönster)

Mall för dödsfallsanalys efter trauma

Överenskommelser om civilt försvar

Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) har tecknat två överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena utgår från lagen om extraordinära händelser och den andra handlar om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Status i Sydöstra sjukvårdsregionen: I nationellt nätverk för civilt försvar togs dokumentet Surge capacity fram. Hösten 2019 genomfördes en workshop vid två tillfällen. Arbetet utgick från ett scenario med en skadad, flera skadade (särskild händelse) och slutligen en diskussion om förhöjt beredskapsläge och  krig. Fortsatt diskussion 2020-02-20 (videomöte) för att gå vidare med resultaten och föreslå åtgärder.

Överenskommelser om civilt försvar - se särskilt punkt 5.3 på sidan 33

Kvalitetsregister (SweTrau)

Registrering i Svenska traumaregistret, uppföljning och användarstöd

Forskning och publicerat

Forskningsrapporter och studier om traumavård

Utvecklingsdialog traumakommittéer

Utvecklingsdialog med traumakommittéerna i Sydöstra sjukvårdsregionen

Projektet Säker traumavård (LöF)

Uppföljning av projektet Säker traumavård

Kontakt

Annika Bergström

Organisation traumasystem

På gång

Seminarium på US 16 oktober 2020

Seminarium

Traumacentrum US och RAG trauma bjuder in till ett heldagsseminarie om möjligheter och begränsningar i traumavården på Universitetssjukhuset i Linköping. För medlemmar i traumakommittéer och andra funktioner i traumavårdskedjan i sydöstra sjukvårdsregionen.

Program och information om anmälan

Fortbildning SweTrau 5 maj 2020 är framflyttad till hösten

Anmälan och eventuella frågor till:

SweTrau användarmöte 30 september 2020

Inbjudan till användarmöte SweTrau 30 september 2020

SweTrau kurs för nya användare 1 oktober 2020

Inbjudan till kurs för nya användare i SweTrau 1 oktober 2020

NDMM 2020

Nordic Conference on Disaster and Military Medicine 28-29 september 2020 (nytt fönster)

Traumasystemets årshjul 2020

Klicka på bilden eller länken: Större årshjul traumasystem 2020

Uppdaterad: 2020-09-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion