Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Svenska traumaregistret (SweTrau)

Registret fokuserar på svåra skadefall orsakade av trafikolyckor, fall och annat yttre våld. Valet av ingående variabler har gjorts i ett europeiskt konsensusarbete.

Svenska traumaregistret SweTrau (nytt fönster)

Logga in för att registrera i SweTrau (nytt fönster)

På gång

Fortbildning SweTrau 5 maj 2020 är framflyttad till hösten

Anmälan och eventuella frågor till:

Användarmöte 30 september 2020

Inbjudan till användarmöte SweTrau 30 september 2020

Kurs för nya användare 1 oktober 2020

Inbjudan till kurs för nya användare i SweTrau 1 oktober 2020

Uppföljning av registrering

Sydöstra sjukvårdsregionens sjukhus registrering i SweTrau 2019

SweTrau på US 2019

Årsrapporter

SweTrau årsrapport 2018 (nytt fönster)

Användarstöd

Manual SweTrau (nytt fönster)

Användarmöten, SweTrau (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-04-06
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion