Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Terminologi och informatik i Sydöstra sjukvårdsregionen

Termdatabasen har tagits fram av sydöstra sjukvårdsregionens nätverk för termer och begrepp. Databasen innehåller termer och begrepp som är gemensamt överenskomna och förankrade i regionala nätverk och projekt. Termnamn, definition och termanvändning är bindande för regionen inom området hälso- och sjukvårdsinformatik.


Sydöstra sjukvårdsregionens termdatabas

Uppdaterad: 2018-05-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion