Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

LOF - fysioterapi/sjukgymnastik

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOF. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,  LOF. 

Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av det landsting/region fysioterapeuten verkar inom Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.

Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Riktlinjer och rutiner

Uppdaterad: 2017-12-13
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion