Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats. Hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling har sällan tagits. Med anledning av detta medverkar läkemedelskommittén i Region Jönköpings län i ett samverkansarbete med sju andra landsting/regioner där rekommendationer för läkemedelsbehandling inom några särskilt angelägna terapiområden tagits fram för denna grupp patienter. Behandlingsrekommendationerna togs urspungligen fram 2014 och belönades då med Dagens Medicins Guldpiller. Uppdateringar har sedan gjorts fortlöpande.

Rekommendationerna finnas sammanfattade i en broschyr och det finns även bakgrundsinformation framtaget i separat material.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2018-2019

Bakgrundsdokumentation för "Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2018-2019

 

Ansvarig

Judit Denes
Klinisk apotekare
010-244 87 85
judit.denes@rjl.se

Björn Westerlind
Överläkare, geriatrik
010-241 00 00
bjorn.westerlind@rjl.se

Beställning av broschyren

Region Jönköpings län
Verksamheter kan beställa broschyren via:
Raindance

Artikelnummer : 91400200

Verksamheter utanför Region Jönköpings län:
Kan beställa broschyren via:
inkopsavdelningen.kundservice@rjl.se

Ange leveransadress och kundnr 418436

Vid frågor kring beställning kontakta:
Länsförsörjningens kundservice,
010-241 41 41

Uppdaterad: 2018-05-09
Judit Denes, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service