Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Cosmic

Cosmic omfattar tjänster för resursplanering, vårdadministration, vårddokumentation och läkemedel. Rutinbeskrivningar för Cosmic:
Cosmic, Region Jönköpings läns intranät (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-10
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion