Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Remisser för optiker

Tidigare webbformulär har ersatts med en blankett som optiker ska använda för remisser till ögonmottagningar inom vårdval i Jönköpings län.

Optikerremiss och information om vårdval inom ögonsjukvård i Jönköping län

Uppdaterad: 2021-04-15
Ulrika Prag, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion