Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Epidemi

Region Jönköpings läns planering inför en eventuell epidemi eller pandemi:
Epidemiplan för Region Jönköpings län (begränsad läsbehörighet)

Uppdaterad: 2018-01-10
Tomas Vibble, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion