Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Vårdgaranti

Riktlinjer för tillgänglighet finns i Region Jönköpings läns intranät:
Tillgänglighet, väntetider i vården och vårdgaranti, Region Jönköpings läns intranät (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-10
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion