Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Välkommen till Smittskydd, Vårdhygien och Stramas utbildningar

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa

Den gångna vintern såg vi flera besvärliga utbrott av vinterkräksjuka och influensa på sjukhusen och flera kommunala boenden som slog hårt mot både vårdtagare och personal. Med korrekta hygienrutiner och en bra kommunikation hade smittspridningen kunnat begränsas.

Därför bjuder vi nu in till informationsträffar där vi vill samla vårdpersonal och deras chefer från slutenvården och den kommunala vården för att prata ihop oss och kraftsamla inför nästa infektionssäsong.

Samma utbildning hålls vid olika tillfällen och på olika platser i länet under hösten. Håll koll på vilken du anmäler dig till så du kommer till rätt ställe. (Klicka på länkarna nedan för att komma till anmälning i Lärandekalendern)

Målgrupp:

Vårdpersonal och deras chefer från slutenvård och från kommunala boenden och hemsjukvård

Frågor vi kommer att diskutera:

  • Hur sprids smitta? Fokus på vinterkräksjuka och influensa.
  • Hur undviker jag att föra vidare smitta till andra vårdtagare och att själv bli sjuk?
  • Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta redan innan första sjukdomsfallet inträffar?
  • Hur ser vi till att information om smittrisker framkommer tydligt när vi skickar patienter mellan olika instanser?

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med dopp.

OBS – Dessa möten skall inte blandas ihop med de återkommande influensavaccinatörsträffarna som också återfinns i Lärandekalendern. Dessa fokuserar istället på medicinska och praktiska aspekter av influensavaccinationskampanjen. Några av er kanske är berörda av båda dessa informationstillfällen, men de ersätter inte varandra.

 

Influensavaccination - information för vaccinatörer om säsongen 2019/20

Årets vaccinatörsträffar med allt du behöver veta inför 2019/20-års vaccinationskampanj.

Onsdag 16 oktober, 13:00-16:00 Aulan Höglandssjukhuset Eksjö

Tisdag 22 oktober 13:00-16:00 Aulan Länssjukhuset Ryhov

Torsdag 24 oktober 13:00-16:00 Aulan Värnamo Sjukhus

Föreläsning och information 13:00-16.00

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

 

Hygienobservatörsträff för hygienobservatörer och hygienintresserade i Region Jönköpings län

Alla hygienobservatörer och deras chefer samt andra hygienintresserade i Region Jönköpings län hälsas välkomna till höstens hygienträffar!

Kl. 13.00-13.45 Utbildning av nya hygienobservatörer

Kl. 13.45-14.00 Fika

Kl. 14.00-16.00 Program

  • Mätningar. Hur går det?
  • Nya hemsidan
  • HIV idag är inte som igår- Matilda smittskyddssjuksköterska
  • Tema rengöring: Sängtvätt, sängar och madrasser, ytdesinfektion
  • VRE- Vancomycinresistenta enterokocker. Bakterier med sugfötter.
  • Menti

Välkomna att anmäla er

Tisdagen 12 november 2019 13.00-16 Aulan, Länssjukhuset Ryhov Jönköping 

Tisdagen 19 november 2019 13.00-16.00 Aulan, Höglandssjukhuset Eksjö

Torsdagen 21 november 2019 13.00-16.00 Aulan, Värnamo sjukhus

Hälsningar Hygienssjuksköterskorna

Uppdaterad: 2019-09-20
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion