Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barn- och ungdomshälsa

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk

Slutdatum  granskning

Nationell text publicerad

Lokalt tillägg publicerat

Celiaki hos barn 2018-03-14

2018-10-17
Celiaki hos barn

Görs av Faktagrupp

Urinvägsinfektion hos barn 2018-03-14

2018-10-17
Urinvägsinfektion hos barn

görs av Faktagrupp

Primär nokturn enures hos barn 2018-03-14

2018-10-17
Primär nokturn enures hos barn

görs av Faktagrupp

Funktionell buksmärta hos barn 2018-03-14    
Gastroenterit hos barn 2018-04-16

2018-10-17
Gastroenterit hos barn

görs av Faktagrupp

Kikhosta 2018-11-18    
Primär immunbrist 2018-11-18    
Fimosis 2018-11-25    
Hälta hos barn 2018-11-25    
Astma hos barn 2018-11-25    
Purpura hos barn 2018-11-25    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Uppdaterad: 2018-11-14
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv