Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Internmedicin - Lungor och allergi

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning!

Dokument via publik länk Slutdatum för granskning Nationell text publicerad Lokalt tillägg publicerat
Inomhusmiljö och hälsa 2019-12-12 2020-08-18 Ospecifika hälsoproblem relaterade till inomhusmiljö

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-12-31

    2020-02-18  Anafylaxi

Görs av Faktagrupp

Färdigställs senast 2020-06-20

Sarkoidos 2020-06-18    
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 2020-08-16    
Astma 2020-09-30    
KOL-exacerbation 2020-10-12    
       
       
       
       

 

Uppdaterad: 2020-09-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv