Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Laparoskopisimulatorer i Regionen

LaparoskopisimulatorLaparoskopisimulator

 

Allmän information:

I regionen finns 2 st laparoskopisimulatorer, en haptisk, Lapsim Haptic och en icke-haptisk, LapSim SimBall. Dessa roterar enligt nedanstående schema mellan sjukhusen i regionen för att läkare på Kirurg- respektive Urologkliniken samt Kvinnoklinikerna ska kunna använda dessa på bästa sätt.

Utöver Laparoskopisimulatorerna finns även 1 st EndoSkopisimulator (EndoSim)

 

Vänligen observera att simulatorerna har separata databaser, dina framsteg överförs EJ mellan simulatorerna. Förhoppningen är att detta ska kunna ändras framöver.

Placering LapSim och EndoSim:

På Värnamo Sjukhus finns LapSim i kontorskorridoren tillhörande Kirurgmottagningen, EndoSim har samma placering.

På Höglandssjukhuset Eksjö finns LapSim i Blå rummet, plan 5. EndoSim placeras på endoskopimottagningen.

På Länssjukhuset Ryhov finns simulatorn på operation/läkarexpeditionen, Kirurgi-, Urologi- och Kvinnokliniken. EndoSim placeras på Metodikum.

Schema (roterande):

2020 Ryhov Värnamo Eksjö
Jan-Apr LapSim Haptic LapSim SimBall EndoSim
Maj-Aug LapSim SimBall EndoSim LapSim Haptic
Sept-Dec EndoSim LapSim Haptic LapSim SimBall

 

2021 Ryhov Värnamo Eksjö
Jan-Apr LapSim SimBall EndoSim LapSim Haptic
Maj-Aug LapSim Haptic LapSim SimBall EndoSim
Sept-Dec EndoSim LapSim Haptic LapSim SimBall

Vänligen notera att avvikelser kan förekomma i samband med utbildningsaktiviteter och service.

OBS!! Avvikande planering:

Under HT 2020 kommer EndoSim att vara placerad i Eksjö i samband med utbildning, Kontakt Veronica Palmèr.

 

Specifik information:

Vid tekniska problem kontakta Marcus Lidin på Metodikum 

 

Vid uppstart kontakta din lokala kontaktperson för inlogg och instruktion i hur man använder simulatorn.
[Länk till intranätet]

 

Länkar - Öppen och laparoskopisk kirurgi

Videoarkiv Region Örebro län

Uppdaterad: 2020-09-11
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion