Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Avancerade simulatorer i Regionen

Laparoskopisimulatorer och EndoSim

ArthroS simulator

 

 

 

LaparoskopisimulatorLaparoskopisimulator

 

 

 

Allmän information om Laparoskopi och EndoSim:

I regionen finns 2 st laparoskopisimulatorer, en haptisk, Lapsim Haptic och en icke-haptisk, LapSim SimBall. Dessa roterar enligt nedanstående schema mellan sjukhusen i regionen för att läkare på Kirurg- respektive Urologkliniken samt Kvinnoklinikerna ska kunna använda dessa på bästa sätt.

Utöver Laparoskopisimulatorerna finns även 1 st EndoSkopisimulator (EndoSim)

 

Vänligen observera att simulatorerna har separata databaser, dina framsteg överförs EJ mellan simulatorerna. Förhoppningen är att detta ska kunna ändras framöver.

Placering LapSim och EndoSim:

På Värnamo Sjukhus finns LapSim i kontorskorridoren tillhörande Kirurgmottagningen, EndoSim har samma placering.

På Höglandssjukhuset Eksjö finns LapSim i Blå rummet, plan 5. EndoSim placeras på endoskopimottagningen.

På Länssjukhuset Ryhov finns simulatorn på operation/läkarexpeditionen, Kirurgi-, Urologi- och Kvinnokliniken. EndoSim placeras på Metodikum.

Schema (roterande):

 

2021 Ryhov Värnamo Eksjö
Jan-Apr LapSim SimBall EndoSim LapSim Haptic
Maj-Aug LapSim Haptic LapSim SimBall + EndoSim EndoSim (får stå kvar i Värnamo)
Sept-Dec EndoSim (placering Eksjö istället) LapSim Haptic

LapSim SimBall + EndoSim

 

2022 Ryhov Värnamo Eksjö
Jan-Apr LapSim Haptic LapSim SimBall EndoSim
Maj-Aug LapSim SimBall EndoSim LapSim Haptic
Sept-Dec EndoSim LapSim Haptic LapSim SimBall

 

Vänligen notera att avvikelser kan förekomma i samband med utbildningsaktiviteter och service.

OBS!! Avvikande planering:

xx

 

Specifik information:

Vid tekniska problem kontakta Marcus Lidin på Metodikum 

 

Vid uppstart kontakta din lokala kontaktperson för inlogg och instruktion i hur man använder simulatorn.
[Länk till intranätet]

 

Allmän information om ArhroS simulaltor:

Den här simulatorn roterar i första hand halvårsvis mellan Region Jönköpings län och Region Östergötlands län. När simulatorn är placerad i RJL kommer den att rotera enligt nedan schema.


OBS - Exakt tid för halvårsrotationen är ej ännu helt bestämd.

Kortfattad manual - konto och logga in (PDF)

Kortfattad manual - Montering simulator (PDF)

 

Draft:

Halvårsplanering Jönköping Eksjö Värnamo
Placering simulator Metodikum

Ort.Klin.
Administration

Ortopeden B
aug-sept-okt ArthroS    
okt-nov-dec   ArthroS  
dec-jan-feb     ArhtroS
Feb-aug Region Östergötland

Kontaktpersoner lokalt för de olika orterna finnas på följande sida [Länk till intranätet]

Länkar - Öppen och laparoskopisk kirurgi

Videoarkiv Region Örebro län

Uppdaterad: 2021-04-21
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion