Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Remisser - privata vårdgivare

Här finns samlad information till vårdgivare om reglerna för remisser, betalningsförbindelser och specialistvårdsremisser till privata vårdgivare utanför Region Jönköpings län.

Enligt riksavtalet för utomlänsvård ska från och med 1 maj 2011 en specialistvårdsremiss eller betalningsförbindelse alltid skickas till det landsting eller region som tecknat avtal med den privata vårdgivaren. Avtalet måste innehålla möjlighet för den privata vårdgivaren att behandla utomlänspatienter.

Planerade öppna, valfria besök

För öppna, valfria besök hos privat vårdgivare (ej primärvård) i annat landsting än hemlandstinget krävs ingen specialistvårdsremiss men en betalningsförbindelse. Kravet är att den privata vårdgivaren har avtal med något landsting.

Denna betalningsförbindelse kan erhållas av Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, tel 010-242 41 83.

Planerad eller valfri slutenvård

Specialistvårdsremiss registreras enligt vanliga rutiner i specialistvårdsremissystemet av specialistklinik. Som remissmottagare ska fortfarande den direkt berörda vårdgivaren anges, det är endast vid det fysiska utskicket specialistvårdsremissen/betalningsförbindelsen går till det landsting/region som har tecknat avtal med den privata vårdgivaren (se kontaktuppgifter till andra landsting och regioner längre ner på sidan).

Verksamheter som under ett år köper behandling från en privat vårdgivare som överstiger 500 000 måste upphandla tjänsten enligt Lagen om offentlig upphandling.

Landsting/region ansvarar för vidaredebitering av vården som utförs av privata vårdgivare i respektive län.

Specialistvårdsremissystemet

Remissmottagare får inte anges i fritext i fältet "Klinik" under "Inrättning till....".
Kontakta någon av systemadministratörerna om aktuell remissmottagare saknas i listan, så lägger de till den.

Suzanne Björk, Jönköping, 010-242 22 39
Mette Malmgård, Värnamo, 010-244 73 03
Carina Dufva, Höglandet, 010-243 46 98
Yvonne Stolt, folkhälsa- och sjukvård, 010-242 42 06
Kundservice, IT-centrum 141 41
Johan Håmås, IT-centrum 010-242 42 80

Kontaktuppgifter till andra landsting och regioner
Ring Anna Holmstrand, 010-242 41 83

Specialistvårdsremisser och betalningsförbindelser till privata vårdgivare utanför Jönköpings län ska alltid skickas till respektive landsting/region som har avtal med vårdgivaren.

Sammanställning av kontaktuppgifter dit specialistvårdsremisserna ska skickas, SKL (pdf)

 

Region Jönköpings läns (tidigare Landstinget) avtal med privata vårdgivare

Privata vårdgivare i Jönköpings län. (1177)

 

Kontakt

Regelverk:

Yvonne Stolt
Region Jönköpings län
Folkhälsa och sjukvård

010-242 42 06

Frågor om betalningsförbindelse:
Anna Holmstrand, 010-242 41 83

Mer information

Remissregler, remissrätt och remisskrav

Riksavtalet för utomlänsvård SKL, pdf (nytt fönster)
 

Uppdaterad: 2018-01-19
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion