Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Forum Sydost - Kliniska Studier Sverige

Forum Sydost

Forum Sydost stöttar, stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i den sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är fler kliniska studier med hög kvalitet.

Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland är tillsammans Forum Sydost. Vi är den sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Tillsammans med resten av landets sjukvårdsregioner jobbar vi för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva klinisk forskning i.

Det här kan du få hjälp med hos oss

För forskare och för företag erbjuder Forum Sydost följande stödfunktioner:

 • Regulatorisk rådgivning rörande tillämpningen av etikprövningslagen, läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter inför ansökan till myndigheter.
 • Statistisk och vetenskaplig rådgivning kring studiedesign, urvalsberäkningar, datahantering och val av statistisk analysmetod.
 • Utforma studieprotokoll i enlighet med applicerbart regelverk och internationella standarder.
 • Kvalitetskontroll (monitorering) i klinisk prövning av läkemedel eller medicintekniska produkter.
 • Facilitet med sängplatser och forskningssjuksköterska, specifikt avsedda för kliniska studier.
 • Kontaktförmedling mellan sponsor och prövare med intresse för deltagande i kliniska studier.
 • Kontaktförmedling till övriga stödfunktioner såsom test- och innovationsstöd, biobanksstöd, fryshotell och juridisk rådgivning.

Studieförfrågningar

Är du intresserad av att genomföra en studie i sydöstra sjukvårdsregionen kontakta:  .

Din förfrågan matchas mot samtliga sjukhus i Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. På Linköpings universitets webbplats kan du läsa mer om hur processen går till: Feasibility (nytt fönster)

Vill du skicka en studieförfrågan till andra delar av Sverige? Kontakta övriga regionala noder: Studieförfrågningar i Sverige

Nationella utvecklingssatsningar

För att förbättra stödet för kliniska studier i hela Sverige samarbetar de regionala noderna i Kliniska Studier Sverige i nationella utvecklingsprojekt.

Forum Sydost, genom Karin Skoglund på Forum Östergötland, leder nationella utvecklingssatsningar inom medicinteknik. Inom ramen för det arbetet har en nationell analys gjorts av vilka stödinsatser som finns och vilka som bör utvecklas för studier på medicintekniska produkter.

Slutrapport förstudie om stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Forum Sydost deltar även i:

På Kliniska Studier Sveriges webbplats kan du läsa mer om de nationella utvecklingssatsningarna

Mallar vid läkemedelsprövningar

För att underlätta för dig som arbetar med läkemedelsprövningar har vi i samverkan med de andra noderna tagit fram sex stycken mallar och checklistor:

 • Processöversikt för läkemedelsstudier
 • Sponsoransvar - Checklista
 • Prövaransvar - Checklista
 • Innehållsförteckning prövarpärm (ISF) - Mall
 • Innehållsförteckning sponsorpärm (TMF) – Mall
 • Studieprotokoll med hjälptext – Mall

De finns för nedladdning här: Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forum Sydost arrangerar regionala nätverksträffar för forskningssjuksköterskor i den sydöstra sjukvårdsregionen en gång per år. Nästa träff är planerad till våren 2020.

Lokala nätverksträffar arrangeras också regelbundet i Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Är du forskningssjuksköterska och vill gå med i det regionala nätverket eller det lokala nätverket i Region Östergötland? Kontakta Kliniska forskningsenheten:

För kontakt med de lokala nätverken i Kalmar och Jönköping, kontakta koordinatorerna:
Beate König, Kalmar:
Yvonne Pantzar, Jönköping:

Kliniska Studier Sverige        

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner. På den gemensamma webbplatsen finns bland annat neutral och kvalitetssäkrad information till stöd för dig som forskar och för dig som ska delta i en studie.
Besök KliniskaStudier.se

Kontakt

Feasibility

Information in English on feasibility services in Sweden, please see the following page.
Clinical Study Request

Kontakt Forum Sydost

För bokning eller frågor om våra tjänster:

För studieförfrågningar, feasibility:

Kontakter inom Forum Sydost

Region Östergötland

Forum Östergötland
Linköpings Universitet, Region Östergötland
010-103 35 55

Lotta Lind-Åstrand
Bitr. föreståndare, forskningskoordinator

010-103 62 63, 0705-21 26 44

Region Kalmar län

Forskningssektionen

Jonas Bonnedahl
Forskningschef

070-720 36 92

Region Jönköpings län

Futurum

Staffan Hägg
Verksamhetschef, Futurum

070-682 10 97

Uppdaterad: 2019-09-02
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion