Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Forum Sydost - Kliniska Studier Sverige

Forum Sydost

Forum Sydost består av Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Tillsammans utgör vi den sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella arbetet med att samordna och underlätta för samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Forum Sydost representerar en av Sveriges sex sjukvårdsregioner. Vårt uppdrag är att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i den sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är att fler kliniska studier med hög kvalitet utförs i vår region. Vi är även del av det nationella arbetet för att bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva klinisk forskning i.

Vi erbjuder

Forum Sydost erbjuder följande stödfunktioner:

 • Regulatorisk rådgivning rörande tillämpningen av etikprövningslagen, läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter inför ansökan till myndigheter.
 • Statistisk och vetenskaplig rådgivning kring studiedesign, urvalsberäkningar, datahantering och val av statistisk analysmetod.
 • Utformande av ett studieprotokoll i enlighet med applicerbart regelverk samt tillämpliga internationella standarder.
 • Utförandet av kvalitetskontroll (monitorering) i klinisk prövning av läkemedel eller medicinteknisk produkt.
 • Kontaktförmedling mellan sponsor och prövare med intresse för deltagande i kliniska studier.
 • Facilitet med sängplatser och forskningssjuksköterska, specifikt avsedd för genomförande av kliniska studier.
 • Kontaktförmedling till övriga stödfunktioner i regionen såsom test- och innovationsstöd, biobanksstöd, fryshotell och juridisk rådgivning.

Studieförfrågningar

Hos Forum Sydost hanterar Kliniska forskningsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping inkomna studieförfrågningar via . Mer information om processen:

Feasibility (nytt fönster)

Kliniska Studier Sverige utvecklar samordnad studieförfrågan:

Samordnad studieförfrågan (Feasibility)

Clinical study request (Feasibility)

Nationella utvecklingssatsningar

Forum Sydost leder den nationella utvecklingssatsningen ”Information om kliniska studier inom medicinteknik”, som är en uppföljning på den nationella utvecklingssatsningen ”Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik”. Karin Skoglund på Forum Östergötland är projektledare. Kontaktuppgifter till henne finns i högerspalten.

Forum Sydost deltar även i satsningarna:

Alla utvecklingssatsningar inom Kliniska Studier Sverige

Mallar vid läkermedelsprövningar

I den nationella utvecklingssatsningen "Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser" har ett antal mallar som kan användas vid läkemedelsprövningar tagits fram. Följande dokument finns för nedladdning på Västra Götalandsregionens hemsida: Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

 • Processöversikt för läkemedelsstudier
 • Sponsoransvar - Checklista
 • Prövaransvar - Checklista
 • Innerhållsförteckning prövarpärm (ISF) - Mall
 • Innerhållsförteckning sponsorpärm (TMF) - Mall

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forum Sydost arrangerar regionala nätverksträffar för forskningssjuksköterskor i den sydöstra sjukvårdsregionen en gång per år. Lokala nätverksträffar arrangeras också regelbundet på respektive ort.

Nästa regionala nätverksträff planeras till våren 2020.


Yvonne Pantzar, Beate König och Birgitta Ek.

 

Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Kliniska Studier Sverige

Logotyper för Kliniska studier och Vetenskapliga rådet

 

Kontakt

Forum Sydost

Funktionsbrevlåda:

Studieförfrågningar (Feasibility):

Linköpings universitet/Region Östergötland

Forum Östergötland
010-103 35 55

Lotta Lindh-Åstrand
bitr. föreståndare för Forum Östergötland och forskningskoordinator

010-103 62 63, 0705-21 26 44

Region Kalmar län

Forskningssektionen

Jonas Bonnedahl
forskningschef för Region Kalmar län

070-720 36 92

Beate König
lokal samordnare, koordinator för kliniska prövningar och forskningssjuksköterska

0480-842 58, 072-450 37 73

Region Jönköpings län

Futurum

Staffan Hägg
verksamhetschef för Futurum i Region Jönköpings län

070-682 10 97

Yvonne Pantzar
forskningskoordinator och forskningssjuksköterska

070-378 82 30

Uppdaterad: 2019-05-20
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion