Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Forum Sydost - Kliniska Studier Sverige

Forum Sydost

Forum Sydost stöttar, stärker och underlättar genomförandet av kliniska studier i den sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är fler kliniska studier med hög kvalitet.

Forskningssektionen i Region Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland är tillsammans Forum Sydost. Vi är den sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Tillsammans med resten av landets sjukvårdsregioner jobbar vi för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva klinisk forskning i.

Det här kan du få hjälp med hos oss

För forskare och för företag erbjuder Forum Sydost följande stödfunktioner:

 • Regulatorisk rådgivning rörande tillämpningen av etikprövningslagen, läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter inför ansökan till myndigheter.
 • Statistisk och vetenskaplig rådgivning kring studiedesign, urvalsberäkningar, datahantering och val av statistisk analysmetod.
 • Utforma studieprotokoll i enlighet med applicerbart regelverk och internationella standarder.
 • Kvalitetskontroll (monitorering) i klinisk prövning av läkemedel eller medicintekniska produkter.
 • Facilitet med sängplatser och forskningssjuksköterska, specifikt avsedda för kliniska studier.
 • Kontaktförmedling mellan sponsor och prövare med intresse för deltagande i kliniska studier.
 • Kontaktförmedling till övriga stödfunktioner såsom test- och innovationsstöd, biobanksstöd, fryshotell och juridisk rådgivning.

Stöd för studieförfrågningar

Life science-företag och akademiska forskare kan, via Kliniska Studier Sverige, få hjälp med att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige (Landsförfrågan). Kliniska Studier Sverige erbjuder också hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare som kan utföra kliniska studier (Klinikförfrågan). På Studieförfrågan kan du läsa mer om Kliniska Studier Sveriges tjänster för studieförfrågningar.

Landsförfrågan (Country/Early Feasibility)

Arbetar du med att starta upp en klinisk studie och vill veta om den går att genomföra i Sverige? Här kan du läsa mer om, och hitta kontaktuppgifter till tjänsten Landsförfrågan, som är en nationellt koordinerad tjänst som Kliniska Studier Sverige erbjuder.

Klinikförfrågan (Site Feasibility)

Behöver du hjälp med att identifiera deltagande kliniker/prövare till en klinisk studie som ska genomföras i en av Sveriges sjukvårdsregioner? På Klinikförfrågan kan du läsa mer, hitta kontaktuppgifter och skicka in din klinikförfrågan.

Nationella utvecklingssatsningar

För att förbättra stödet för kliniska studier i hela Sverige samarbetar de regionala noderna i Kliniska Studier Sverige i utvecklingsprojekt.

Pågående nationella utvecklingssatsningar är:

 • Samordnade studieförfrågningar
 • Samverkan vid monitorering – sammonitorering
 • Inrättandet av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik
 • Förstudie – Främja möjligheterna till att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter

Forum Sydost, genom Karin Skoglund på Forum Östergötland, leder nationella utvecklingssatsningar inom medicinteknik. Inom ramen för det arbetet har en nationell analys gjorts av vilka stödinsatser som finns och vilka som bör utvecklas för studier på medicintekniska produkter.

Slutrapport förstudie om stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

På Kliniska Studier Sveriges webbplats kan du läsa mer om pågående och avslutade nationella utvecklingssatsningar.

Mallar vid läkemedelsprövningar

För att underlätta för dig som arbetar med läkemedelsprövningar har vi i samverkan med de andra noderna tagit fram sex stycken mallar och checklistor:

 • Processöversikt för läkemedelsstudier
 • Sponsoransvar - Checklista
 • Prövaransvar - Checklista
 • Innehållsförteckning prövarpärm (ISF) - Mall
 • Innehållsförteckning sponsorpärm (TMF) – Mall
 • Studieprotokoll med hjälptext – Mall

De finns för nedladdning här: Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forum Sydost arrangerar regionala nätverksträffar för forskningssjuksköterskor i den sydöstra sjukvårdsregionen en gång per år. Nästa träff planeras till våren 2021.

Lokala nätverksträffar arrangeras också regelbundet i Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Är du forskningssjuksköterska och vill gå med i det regionala nätverket eller det lokala nätverket i Region Östergötland? Kontakta Kliniska forskningsenheten:

För kontakt med de lokala nätverken i Kalmar och Jönköping, kontakta koordinatorerna:
Beate König, Kalmar:
Yvonne Pantzar, Jönköping:

Kliniska Studier Sverige        

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex hälso- och
sjukvårdsregioner som stöds och finansieras av Vetenskapsrådet. Tillsammans stärker vi förutsättningarna att bedriva kliniska studier.
Mer information om Kliniska Studier i Sverige

Kontakt

Feasibility

Information in English on feasibility services in Sweden, please see the following page.
Clinical Study Request

Kontakt Forum Sydost

För bokning eller frågor om våra tjänster:

Kontakter inom Forum Sydost:

Region Östergötland
Forum Östergötland
Linköpings Universitet,
Region Östergötland

Region Kalmar län
Forskningssektionen
Cecilia Fagerström
Forskningschef

072-465 83 58

Region Jönköpings län
Futurum 
Staffan Hägg
Verksamhetschef Futurum

070-682 10 97

Uppdaterad: 2020-09-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion