Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Studieförfrågan (Feasibility)

Behöver du hjälp att identifiera kliniker/prövare för en klinisk studie?

Kliniska Studier Sverige erbjuder företag och akademiska forskare hjälp med att identifiera intresserade kliniker/prövare för genomförande av kliniska studier inom landets sex sjukvårdsregioner via de regionala noderna.

Initiativet är under uppbyggnad och utgör en del av den nationella utvecklingssatsningen ”Samordnade studieförfrågningar”. Hjälpen är frivillig och till för er som inte har etablerade kontakter eller vill nå ut bredare i regionerna. Målet med hjälpen är att en studieförfrågan ska nå ut till fler potentiellt intresserade kliniker och prövare i hela landet.

Studieförfrågan skickas till respektive regional nod. Inkludera så mycket information som möjligt utan krav på signerat sekretessavtal (s k Confidentiality Disclosure Agreement, CDA). Kortfattad information som underlättar en snabb process inkluderar följande:

  • Indikation och primärt syfte med studien
  • Studiefas (I-IV)
  • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Förslag på kliniker samt ev. krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tid- och enrolleringsplan
  • Namn på prövare som förfrågan redan skickats till
  • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik

Vid behov kan komplettering eller klargörande av ovanstående efterfrågas innan förfrågan skickas ut till sjukvårdsregionens nätverk.

De sex regionala noderna arbetar med studieförfrågningar på olika sätt. Det innebär att processen för respons tillbaka till frågeställaren kan skilja sig åt, i vissa falla kan ett gemensamt svar ges från noden och i andra fall kommer intresserade prövare att kontakta frågeställaren direkt. Var god kontakta respektive nod för mer information.

Mer information

Samordnade studieförfrågningar, Kliniska studier (nytt fönster)

Information in English

Clinical study request (Feasibility)

Mejladresser till de regionala noderna

Forum Norr

Forum Uppsala-Örebro

Karolinska Trial Alliance

Gothia Forum

Forum Sydost

Forum Söder

Uppdaterad: 2018-05-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion