Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Om Sydöstra sjukvårdsregionen

KartbildI Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en miljon invånares behov av hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Samarbetet ska även bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i de tre regionerna.

Sydöstra sjukvårdsregionen är en av sex sjukvårdsregioner i landet. Arbetet styrs av förtroendevalda i en politisk samverkansnämnd och regionsjukvårdsledningen med ledningsrepresentanter från de tre regionerna.

Presentation av samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Presentation av samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Överenskommelser

Avtal och överenskommelser

Priser och ersättningar

Våra patientlöften

Vår organisation

Organisation för Sydöstra sjukvårdsregionen

Tidplan 2020 Sydöstra sjukvårdsregionen

Förteckning över ledamöter

Gemensamt kunskapsstöd

De regionala programområdena tar vid behov fram regionala vårdriktlinjer som stöd för det dagliga arbetet i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Vårdriktlinjer för Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-02-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion