Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Om sydöstra sjukvårdsregionen

I den sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en miljon invånares behov av hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Samarbetet ska även bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i de tre regionerna.

Sydöstra sjukvårdsregionen är en av sex sjukvårdsregioner i landet. Arbetet styrs av förtroendevalda i en politisk samverkansnämnd och av regionsjukvårdsledningen med ledningsrepresentanter från de tre regionerna.

Överenskommelser

Avtal och överenskommelser

Priser och ersättningar

Vår organisation

Organisation för sydöstra sjukvårdsregionen

Gemensamt kunskapsstöd

De regionala medicinska programområdena tar vid behov fram regionala vårdriktlinjer som stöd för det dagliga arbetet i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-08-13
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion