Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Priser och ersättningar

Samverkansnämnden fastställer årligen priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen utifrån riksavtalet för utomlänsvård. Priserna tillämpas vid debitering av patienter från andra landsting.

Beslutet innehåller ersättningsprinciper för vårdtjänsterna i sjukvårdsregionen, priser för vård vid Universitetssjukhuset i Linköping, en pris- och DRG-viktlista för vård vid regionens övriga sjukhus och priser för övrig sjukvård som besök hos läkare eller annan vårdgivare inom primärvård och taxor för ambulanstransporter.

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2018

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2017

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2016

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2015

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2013

Priser och ersättningar för sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Kontakt

Namn Efternamn
epost

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion