Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Avtal och överenskommelser

Samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen utgår från gemensamma värderingar för att tillgodose invånarnas behov av god vård och tillsammans utveckla hälso- och sjukvården. Samarbetet ska kännetecknas av insyn, påverkansmöjlighet och ansvarstagande.

Reglemente

Reglemente för samverkansnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansavtal

Regionsamverkansavtal för sydöstra sjukvårdsregionen

Överenskommelser

Överenskommelse om samverkan och vård i sydöstra sjukvårdsregionen samt vård vid universitetssjukhuset 2018

Regionalt utbyte för läkare under specialistutbildning

Efterutbildning av specialistläkare från sydöstra sjukvårdsregionen vid universitetssjukhuset

 

Överenskommelser med staten, SKL, kommuner?

Kontakt

Namn Efternamn
epost

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion