Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Kontaktuppgifter för sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden

Samverkansnämnden

Regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningen

Kunskapsråd

Hälsa och rehabilitering

Medicin och aukt vård

Kirurgi och cancer

Diagnostik och sinnen

Regionala medicinska programområden

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Infektionssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Levnadsvanor

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Nervsystemets sjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering och habilitering

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Regionala samverkansgrupper

eSpir

Forskning och Life Science

Kvalitetsregister

Läkemedel och medicinteknisk utrustning

Metoder för kunskapsstöd

Patientsäkerhet

Uppföljning och analys

Upphandling

Kontakt

Namn Efternamn
epost

 

Uppdaterad: 2018-07-24
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion