Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden, SVN

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Uppdrag

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Reglemente för Samverkansnämnden

Avtal och överenskommelser

Revision av Samverksnämnden

Sammanträden 2020

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats några dagar efter sammanträdet.

2020-03-19, video

2020-06-05, video

2020-09-25, video

2020-11-27, video

Tidplan för Sydöstra sjukvårdsregionen 2020

Äldre handlingar och protokoll

Samverkansnämdens handlingar och protokoll 2015-2019

Årsredovisningar

Samverkansnämndens årsredovisningar

Kontakt

Ordförande

Kaisa Karro (S)
Region Östergötland

Vice ordförande

Angelica Katsanidou (S)
Region Kalmar län

Rachel De Basso (S)
Region Jönköpings län

Sekreterare

Christina Blomqvist
Region Östergötland

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Maria Frisk (KD)
Malin Wengholm (M)

Region Kalmar län:
Christer Jonsson (C)
Malin Sjölander (M)

Region Östergötland:
Marie Morell (M)
Alexander Höglund (L)

Ersättare

Region Jönköpings län:
Marcus Eskdahl (S)
Emilie Walfridsson (C)
Thomas Bäuml (M)

Region Kalmar län:
Yvonne Hagberg (S)
Johanna Wyckman (L)
Jimmy Loord (KD)

Region Östergötland:
Torbjörn Holmqvist (S)
Fredrik Sjöstrand (M)
Agneta Niklasson (MP)

Uppdaterad: 2020-09-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion