Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden, SVN

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ.

Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Uppdrag

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Reglemente för samverkansnämnden

Sammanträden 2019

Tidplan

Tidplan 2019 sydöstra sjukvårdsregionen

Handlingar och protokoll

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats några dagar efter sammanträdet.

2019-03-21/22, Västervik, Gränsö

2019-05-24, Vimmerby, Fredensborg

2019-09-27, Vimmerby, Fredensborg

2019-11-29, Video, kl 9-12:30

Handlingar och protokoll 2018

2018-03-23

2018-05-03

2018-09-28

2018-11-30

Årsredovisningar

Samverkansnämndens årsredovisningar

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll 2017

Handlingar och protokoll 2016

Handlingar och protokoll 2015

Kontakt

Ordförande

Anders Henriksson (S)
Region Kalmar län

Vice ordförande

Kaisa Karro (S)
Region Östergötland

Rachel De Basso (S)
Region Jönköpings län

Sekreterare

Johan Jarl
Region Kalmar län
johan.jarl@regionkalmar.se

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Maria Frisk (KD)
Malin Wengholm (M)

Region Kalmar län:
Christer Jonsson (C)
Malin Sjölander (M)

Region Östergötland:
Marie Morell (M)
Alexander Höglund (L)

Ersättare

Region Jönköpings län:
Marcus Eskdahl (S)
Emilie Walfridsson (C)
Thomas Bäuml (M)

Region Kalmar län:
Yvonne Hagberg (S)
Pierre Edström (L)
Jimmy Loord (KD)

Region Östergötland:
Torbjörn Holmqvist (S)
Fredrik Sjöstrand (M)
Agneta Niklasson (MP)

Uppdaterad: 2019-10-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion