Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden, SVN

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Samverkansnämnden beslutar om:

 • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
 • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
 • fördelning av tilldelad budget från respektive region
 • priser för såld vård

Möten 2019

Datum Tid Plats Dokumentation
2019-02-12 10:00-15:00 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-02-12
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Protokoll 2019-02-12
2019-05-02 10:00-15:00 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-05-02
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Protokoll 2019-05-02
2019-09-22 10:00-15:00 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-09-22
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Protokoll 2019-09-22
2019-11-01 10:00-15:00 Lokal, ort
 • Kallelse och dagordning 2019-09-22
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Ärende: Titel
 • Protokoll 2019-09-22

 

Kontakt

Ordförande:
Anders Henriksson (S), 
Landstinget i Kalmar län

Sekreterare:
Elin Lindskog
Landstinget i Kalmar län
0480-843 29
elin.lindskog@ltkalmar.se

Moa Rosholm
Landstinget i Kalmar län
0480-426 608
moa.rosholm@ltkalmar.se

Ledamöter i samverkansnämnden

Reglemente

Reglemente för samverkansnämnden

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion