Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden 2019-05-24

Föredragningslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Kallelse 2019-05-24

Protokoll 2019-05-24

Kontakt

Sekreterare
Johan Jarl
Region Kalmar län
johan.jarl@ltkalmar.se

Uppdaterad: 2019-06-10
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion