Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden 2020-03-19

Föredragningslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Föredragningslista och protokoll

Protokoll 2020-03-19

Kallelse 2020-03-19

Kallelse och handlingar 2020-03-19 (samlat dokument)

 

Beslutsärende

5.1 Årsredovisning samverkansnämnden 2019

 

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser - Bilaga till föredragningslista

SVN 2020-2

SVN 2020-3

SVN 2020-4

SVN 2020-22

 

 

 

Kontakt

Sekreterare
Christina Blomqvist
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-04-14
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion