Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samverkansnämnden 2020-09-25

Föredragningslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Föredragningslista och protokoll

Protokoll 2020-09-25

Kallelse 2020-09-25

Kallelse och handlingar 2020-09-25 (samlat dokument)

Informationsärenden

 

 

Beslutsärenden

 

 

Anmälningar och delegationsbeslut

 

 

Kontakt

Sekreterare
Christina Blomqvist
Region Östergötland

Uppdaterad: 2020-02-10
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion