Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Revision av Samverksnämnden

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen granskas gemensamt av revisorerna i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland. Revisorerna presenterar ett underlag till respektive regionfullmäktige för att pröva frågan om ansvarsfrihet.

Årligen genomförs en riskanalys av nämndens arbete och granskning genomförs i tillräcklig mån för att uttala sig om ledamöternas ansvarsfrihet. Dialog förs löpande med Samverkansnämnden om uppkomna frågor.

Ordförandeskapet för revisionen alternerar mellan revisionsgrupperna på samma sätt som ordförandeskapet i Samverkansnämnden. Dock fortsätter aktuell ordförande tills revisionsberättelsen är avlämnad.

För 2019 är Region Kalmar län ansvarigt för ordförandeskapet i revisionen av Samverkansnämnden. Från revisionen i de tre regionerna har följande ett särskilt granskningsuppdrag avseende nämnden:

  • Klaus Leidecker, Region Kalmar län, ordförande, 070-898 31 00
  • Ann-Margret Lindholm, Region Kalmar län
  • Anders Senestad, Region Östergötland
  • Anna- Lena Sörenson, Region Östergötland
  • Göte Wahlström, Region Jönköpings län
  • Thomas Werthén, Region Jönköpings län

Revisorerna bistås av sakkunnigt biträde:

  • Joakim Klasa, Revisionschef Kalmar län
  • Nenus Jidah, Revisionschef Jönköpings län
  • Matti Leskelä, Sakkunnigt biträde Region Östergötland

Kontakt

Joakim Klasa
Revisionschef Kalmar län
0480-842 18

Mer information

Revisionen i Region Jönköpings län (nytt fönster)

Revisionen i Region Kalmar län (nytt fönster)

Revisionen i Region Östergötland (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-02-14
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion